VTA-VARIG TILRETTELAGT ARBEID

VTA-VARIG TILRETTELAGT ARBEID

VTA – varig tilrettelagt arbeid er en avdeling og et tilbud til mennesker som har en uføretrygd, men ønsker tilpasset arbeidsrettet aktivitet. Dette tilbudet er i samarbeid med NAV og kommunene, Moss, Rygge og Våler.

Vi kan tilby tilrettelagt arbeid innenfor blant annet pakking og montering, vedpakking, trevare- og bygginnredning og internkantine.

Vi samarbeider med OK-vekst når det gjelder lærekandidater, som gjennomfører sitt tilpassede læreløp med avsluttende kompetansebevis.