SERVICEARBEID

HVORDAN JOBBER VI?

På vår service avdeling tar vi på oss oppdrag for private og bedrifter. Oppdragene vi tar på kan være gressklipping, transport eller kasting. På vår service avdeling er arbeidsdagen variert og basert på oppdragene vi får inn.

Vi i Fortuna HR mener at alle mennesker er like viktige og alle kan gjøre en viktig jobb som gir arbeidsglede og yrkesstolthet. Hos oss får våre deltakere arbeidstrening og erfaring som de kan ta med seg videre inn i arbeidslivet.