NAV

INFORMASJON FOR NAV-KONSULENTER

Fortuna HR er en attføringsbedrift, og godkjent tiltaksarrangør for NAV.
Primæroppgaven til Fortuna HR er å tilby opplæring, kompetanseutvikling, kartlegging av arbeidsevne, kvalifisering gjennom arbeidstrening og formidle arbeidssøkere ut i fast arbeid.

 

Personlig oppfølging og coaching er nøkkelord i vårt arbeid, og våre jobbkonsulenter har både evne og vilje til å forstå deltakeres ønsker og behov.

 

I tillegg til kunnskap om yrker og utdanning, har vi bred kunnskap om arbeidsmarkedet og et stort kontaktnett i næringslivet.

 

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. 

Tiltak
Antall godkjente plasser
VTA – Varig tilrettelagt arbeid
31
AFT – Arbeidsforberedende trening
40
ALK – Avdeling for lærekandidater
15