Lærekandidater

LÆREKANDIDATORDNINGEN I FORTUNA

Lærekandidatordningen er et tilbud til elever i videregående skole som ønsker å ta opplæring i deler av læreplanen – ute i bedrift i stedet for på skolen. Den individuelle opplæringsplanen utarbeides sammen med eleven. Målet er et kompetansebevis som dokumenterer hvilke mål lærekandidaten har gjennomført i opplæringsperioden.

Vi samarbeider med Opplæringskontoret for vekstbedrifter i Østfold, OKvekst (www.okvekst.no).

OKvekst-logo-web

Du søker selv via Okvekst sin hjemmeside (eget søknadsskjema). Den godkjennes av Østfold fylkeskommune og PPT sentralt. Ta kontakt med skolen din eller med oss hvis du lurer på noe.

Kontakt hos Fortuna HR: Charlotte Luth, tlf: 990 86 856 eller charlotte@fortunahr.no

Når du tas opp som lærekandidat hos oss vil du få en egen fagperson å forholde deg til. Det vil også skrives en ordinær arbeidsavtale mellom deg og Fortuna. Du vil følges tett opp i jevnlige samarbeidsmøter. Når det nærmer seg slutten på perioden meldes du opp til en kompetanseprøve og om denne blir vurdert til bestått vil du motta et kompetansebevis.

VI HAR FLERE SPENNENDE LÆRINGSARENAER, BLANT ANNET:

 
 
  • Trevare- og bygginnredningsfaget (snekker)
  • Industrimontørfaget (sykkelreparasjon)
  • Salgsfaget (sykkelbutikk)
  • Kokkfaget
  • Kontor- og administrasjonfaget
  • Logistikkfaget (pakking og montering, transport av varer)
  • Informasjonsteknologi 
 

Er du interessert i lærekandidatordningen? Ta kontakt med opplæringskonsulent Charlotte Luth på tlf 990 86 856 eller på charlotte@fortunahr.no for en prat eller omvisning hos oss.

 

OM OKVEKST

Opplæringskontoret for Vekstbedrifter i Viken, OKvekst har 32 medlemsbedrifter i Viken hvor vi tilbyr varierte og tilrettelagte opplæringsarenaer.

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan der flere godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringen av sine lærlinger og lærekandidater. Det fines både bransjevise og tverrfaglige opplæringskontorer. Opplæringskontoret inngår i dette tilfelle opplæringskontrakten med lærekandidaten, og det er bedriften som ansetter lærekandidaten og dermed har lønns- og arbeidsgiveransvaret. De fleste av våre lærekandidater har ytelser fra NAV.

OKvekst har lærekandidater i ulike fag, som blant annet logistikkfag, salgsfag, kontor- og administrasjonsfag, institusjonskokkfag og anleggsgartnerfag.

OKvekst fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og Viken Fylkeskommune. OKvekst bidrar i formidling og opplæring av lærekandidater i våre medlemsbedrifter. Opplæring i OKvekst er en del av det spesialpedagogiske tilbudet i Viken fylkeskommune, og er nedfelt i en egen samarbeidsavtale.

Opplæringen følger 2+2 modellen for yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring. OKvekst skal sikre at opplæringen blir gitt i samsvar med vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven og læreplanen i faget.

OKvekst fungerer som et bindeledd mellom medlemsbedriftene, lærekandidatene og Viken fylkeskommune.

Se gjerne vår hjemmeside www.okvekst.no for mer informasjon.