PRODUKTINFORMASJON

HAGEBENK
Fortuna HR har en egen snekkeravdeling som produserer ulike treprodukter. Vår tradisjonelle Bestefarbenk er håndlaget lokalt av våre dyktige lærekanditater og deltakere på VTA. Våre treprodukter har høy kvalitet i hver spile og impregnerte materialer.

Pris: 2 400,-